Agricultura

Malgrat el pas del temps i les transformacions urbanes, Villalonga encara manté aquest entorn agrícola meravellós que li dona al municipi un caràcter propi i únic, on la trama urbana i la xarxa de camins rurals es donen la mà.

Així, perquè, per a mantindre aquests paisatges, plens de camps de cultiu, cal mantindre en bon estat tant els canals de reg que travessen el nostre municipi, com la xarxa de camins que connecta finques i masies.

L’agricultura és la base del desenvolupament social, econòmic i cultural del municipi de Villalonga i és també part fonamental de la seua estructura econòmica actual.

La Regidoria d’Agricultura, té com a principals objectius el suport a les organitzacions agrícoles per part de l’Ajuntament en les iniciatives que aquestes puguen emprendre per a la pervivència i exercici de l’activitat agrícola local, així com l’impuls de polítiques i iniciatives de caràcter municipal adscrites al foment de l’agricultura com a sector econòmic de futur, supervisar i mantindre l’estat de les infraestructures rurals i atendre les peticions de les persones que viuen i treballen, perquè tinguen els mateixos serveis i comoditats que els que ho fan en el nostre nucli urbà.