Composició Govern

Domingo García Pérez – Alcalde (Compromís per Vilallonga)

Correu electrónic: domingo.garcia@villalonga.es 
● Hacienda, Tresorería, contratació
● Festes patronals, altres festes, comisió de festes, espectáculs varis
● Cementeri
● Control y gestió del mercat municipal
● Sanitat
● Servicis socials

Vicent Ferrer – Regidor (Compromís per Vilallonga)

Correu electrónic: vicent.ferrer@villalonga.es 
● Escola de adults.
● Gabinet psicopedagógic
● Consell escolar
● Educació
● Servici de Guarderia Pública Municipal
● Foment de la cultura y promoció llingüística
● Mig ambient

Roman Garrigós Mascarell – 3 Teniente Alcalde (PP)

Correu electrónic: roman.garrigos@villalonga.es 
● Obra publica
● Manteniment de parcs y jardins
● Neteja de víes publiques
● Camins rurals
● Urbanisme
● Turisme
● Esport

Jose Fernando Ripoll Ferre – Regidor (Independent PP)

Correu electrónic: josefernando.ripoll@villalonga.es 
● Comerç
● Industria
● Agricultura e infraestructures agraries
● Incendis (Bombers)
● Seguretat ciutadana
● Policía local
● Colaboració en web municipal

Alicia Gomis Ribes – 1 Teniente Alcalde

Correu electrónic: alicia.gomis@villalonga.es 
● Personal y recursos humans
● Noves tecnologíes (Web, Facebook, Whatssap, etc)

 Lidia Reig Adrián – 2 Teniente Alcalde

Correu electrónic: lidia.reig@villalonga.es 
● Servici públic de Biblioteca Municipal.
● Patrimoni Históric y Artístic.
● Associacions culturals
● Arxiu
● Cultura, actes culturals diversos. Setmana cultural.
● Joventud

Enric Llorca Miñana
Regidor Correu: enric.llorca@villalonga.es 

Mari Carmen Seguí Benavent
Regidor Correu:mcarmen.segui@villalonga.es 

Jordi Ribes Pérez
Regidor Correu:jordi.ribes@villalonga.es 

Maria Fuentes Ferrer Flores
Regidor Correu:mfuentes.ferrer@villalonga.es 

Salvador Estevan Bataller
Regidor Correu:salvador.estevan@villalonga.es